top of page

רומן אינסטלציה

שיפוצים
אינסטלציה
חשמל

כשמדובר בבית שאתם גרים בו, בכל יום אתם רואים את העבודה שנעשתה לכם. חשוב לכם
להיות מרוצים, בטוחים באיכות, לדעת 
שניתן להתקשר כשיש בעיה ויגיע מיד בלי 
הבטחות. זה המוטו שלי, כבר 25 שנה עם
אינספור לקוחות באיזור באר-שבע, להבים, מיתר ועומר. 

bottom of page